Doel

Anderzijds laat het deelnemers toe om datgene wat hij aan verlangens en inzichten koestert naar buiten te brengen en te communiceren.
Los van éénieders positie zien we alle deelnemers hierbij vooral als mensen die elkaar iets verrijkend te vertellen hebben.

 

Bevorderen van tal van therapeutische processen

Jardin de Fair is een activerend gebeuren dat vanuit de beleving en de aandacht voor het pre-verbale nauw aansluit bij het therapieaanbod van de hedendaagse psychiatrie. In Jardin de Fair komt de mens dan ook als schepper, als kunstenaar en als beeldvormer centraal te staan.
Jardin de Fair gaat over de act van het creëren als mogelijkheid tot het zichzelf ontdekken, herontdekken, waarderen, herwaarderen en dit alles via: uitdrukking geven aan visie, werken in groep, de confrontatie met zichzelf en met een publiek, het omgaan met uitdagende stress, met niet voor de hand liggende materialen, met onverwachte problemen, enz.

Bevorderen van positieve beeldvorming

Mensen die om één of andere reden psychisch ziek zijn, houden niet op mens te zijn. Ze blijven mensen met tal van positieve mogelijkheden en talenten. Dit willen we benadrukken. De maatschappij heeft immers nood om te zien, te voelen en te bekijken wat mensen binnen de psychiatrie bezighoudt; wat ze zien, voelen, hoe ze kijken en vice versa.